Πώς να ενσωματώσετε το EdTech στο μαθησιακό σας περιβάλλον

Πώς να ενσωματώσετε το EdTech στο μαθησιακό σας περιβάλλον

Πώς να ενσωματώσετε το EdTech στο μαθησιακό σας περιβάλλονΑς δούμε πώς ένας οργανισμός μπορεί να φτάσει στο Επίπεδο 3 τουHow to integrate EdTech in Your Learning Environment μοντέλου ψηφιακής ωριμότητας eLearningworld για την ενσωμάτωση της EdTech. Να κάνουμε τη μάθηση πιο αποτελεσματική και γενικά να βελτιώσουμε την εμπειρία μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν στο Επίπεδο 2Hur man integrerar EdTech i din inlärningsmiljö και σε κάποιο βαθμό, το ψηφιακό περιεχόμενο χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση. Αλλά τώρα είναι η ώρα να ενσωματώσουμε το ψηφιακό περιβάλλον με την παραδοσιακή τάξη. Εδώ ακολουθήστε πέντε σημεία για να ενσωματώσετε επιτυχώς EdTech:

  1. Ορίστε τους στόχους και το όραμα για τη μετατροπή του μαθησιακού περιβάλλοντος.
  2. Συσκευές και πρόγραμμα σπουδών – οι αποφάσεις για τους τομείς αυτούς θα πρέπει να λαμβάνονται ταυτόχρονα από ένα κοινό όραμα.
  3. Ενσωματώστε την ασφάλεια του ψηφιακού αλφαβητισμού, δηλαδή διασφαλίσεις, έτσι ώστε κανένας μαθητής ή δάσκαλος να μην παραλειφθεί. Επειδή αυτός ή αυτή δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τα ψηφιακά οφέλη με ακρίβεια.
  4. Αποφασίστε και εφαρμόστε μια στρατηγική ψηφιακού περιεχομένου και εργαλείων και κάντε την να λειτουργήσει με το παραδοσιακό μαθησιακό περιβάλλον. Πώς βοηθά αυτή η στρατηγική τους μαθητές να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους;
  5. Αποφασίστε πώς να κάνετε χρήση των ψηφιακών εφαρμογών μάθησης δεδομένων. Για να βελτιωθεί η μαθησιακή εμπειρία για τους μαθητές. Για να επιτευχθεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Συντάχθηκε απο τον
LarsGoran Bostrom©

Author of the book Learning Design in Practice for Everybody


Κατάρτιση εκπαιδευτικών σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία για μάθηση DesignTeacher training about Digital Tools for Learning Design It’s FREE! Chapter 1 is published now

Chapter 1 Introduction for Rapid Digital Learning Design – Click here for more info

Chapter 2 Introduction for Learning by Doing Design – It will be published on April 8

Chapter 3 Introduction for Digital Learning Analytics – It will be published on April 15

Chapter 4 Introduction for Gamification – It will be published on April 22

The content is developed from the book Learning Design in Practice for Everybody and the work with the interaQtive book: Learning Design – Pedagogy of Coding & Media Literacy within Storyteller PublishingLab.