Ψηφιοποίηση του σχολείου: Μέρος 3ο

Ψηφιοποίηση του σχολείου: Μέρος 3ο

Από την τάξη-καταφύγιο στην διαδραστική πλατφόρμα

Στο τρίτο μέρος της παρούσας αρθρογραφίας αποτυπώνεται πόσο σημαντική είναι η χαρτογράφηση των τάσεων που παρουσιάζει η Horizon Report Europe 2014 Editon.

Γιατί εδραιώνονται γρήγορα αυτές οι τάσεις;

Η απάντηση σε αυτό βρίσκεται στο ότι η τεχνολογική εξέλιξη έχει πλέον προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε δημιουργεί de facto προϋποθέσεις για βαθύτερη ανάλυση και κατανόηση της μαθησιακής διαδικασίας. Μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την ευκολία χρήσης, τις δυνατότητες προσαρμογής και σχεδιασμού διδακτικού περιεχομένου, το οποίο χάρη στη διαδραστική του μορφής δημιουργεί πρόσθετη παιδαγωγική αξία για τη μάθηση και τη διδασκαλία. Εισάγεται η «ευρύτερη κοινωνία»  για την οποία το σχολείο θα προετοιμάσει τους μαθητές.

Πώς μπορούν αυτές οι τάσεις να εφαρμοστούν πρακτικά;

«Ό,τι συμβαίνει μένει μέσα στην τάξη», όπως τουλάχιστον συνέβαινε μέχρι τώρα σε μεγάλο βαθμό. Η «αντίστροφη αίθουσα» (the flipped classroom) που σε μεγάλο βαθμό αξιοποιεί αντίστροφη παιδαγωγική σε σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της εξέλιξης, πράγμα που μεταξύ άλλων συνεπάγεται:

-να βιντεοσκοπείται η παρουσίαση των οδηγιών μιας εργασίας που προορίζεται ως εργασία για το σπίτι αντί να καταναλώνεται ο περισσότερος χρόνος εντός της σχολικής αίθουσας για αυτό.

-ο χρόνος εντός της σχολικής τάξης αξιοποιείται για εξατομικευμένη διδασκαλία και για διδασκαλία βασισμένη σε project, ώστε να παρουσιάζεται το διδακτικό αντικείμενο σε πλαίσιο ρεαλιστικών περιστάσεων.

-το εργαστήριο, το εικονικό εργαστήριο, η εικονική παρουσίαση πραγματικού πλαισίου εντός του οποίου τοποθετείται το περιεχόμενο του διδακτικού αντικειμένου, καθώς και πλήθος άλλων προσομοιώσεων συμβάλλει επίσης σημαντικά στην προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σημείο αναφοράς ρεαλιστικά δεδομένα.

-Στο πλαίσιο της «αντίστροφης αίθουσας» (the flipped classroom) μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας και του συστήματος ανάλυσης και αξιολόγησης μαθητικών δραστηριοτήτων διευκολύνεται επίσης η συμμετοχή της οικογένειας του μαθητή – για παράδειγμα των γονέων- αν επιθυμούν να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην πορεία σπουδών του παιδιού τους.
Το νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι λοιπόν ενταγμένο σε πιο εργαστηριακό πλαίσιο και περισσότερο σχεδιασμένο σε ρεαλιστική βάση. Ταυτόχρονα ενισχύεται η εξατομικευμένη μάθηση, η διδασκαλία προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή. Το όφελος είναι η κινητοποίηση του μαθητή,  η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, η καλλιέργεια του «επιχειρείν», η προσαρμογή σε ένα σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Η τάξη του μέλλοντος είναι η εργαστηριακή πλατφόρμα με διαδραστικά εργαλεία και με προϋποθέσεις για διάφορες μορφές επικοινωνίας. Αυτό ορίζεται επίσης σε αντίθεση με την τάξη του 19ου αιώνα που μοιάζει με καταφύγιο όπου οι μαθητές στην καλύτερη περίπτωση κουβαλούν μαζί τους ένα βιβλίο με περιορισμένες δόσεις γνώσης σε κάθε μάθημα.

Στο τέταρτο μέρος της αρθογραφίας μας θα δούμε ποιες νέες δυνατότητες αντιμετωπίζει ο ίδιος ο μαθητής από την πλευρά του στο ψηφιακό σχολείο.

Συντάκτης: LarsGöran Boström©
Μετάφραση από τα σουηδικά: Βργινία Ιωάννου