Δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο! Πώς λύνεται αυτό;

Δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο! Πώς λύνεται αυτό;

Σε τρία απλά ερωτήματα σχετικά με την παγκόσμια ανάπτυξη, απέτυχαν παταγωδώς να δώσουν στοιχειωδώς σωστές απαντήσεις και οι τρεις ομάδες ερωτηθέντων, σε σημειολογική στατιστική έρευνα. Στο πολύ ενδιαφέρον TedTalk (ακολούθως) ο καθηγητής Hans Rosling και ο Ola Rosling συζητούν για τον ρόλο των μέσων, την «αδρανή» εκπαίδευση και τις προσωπικές προκαταλήψεις ως αίτια άγνοιας των πολιτών για την λειτουργία των κοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο, και ανταλλάσσουν απόψεις για το πώς αντιμετωπίζεται.