E as in Experience - Interactive Books with Integrated Storytelling

Αναδυόμενες τεχνολογίες και τάσεις που επηρεάζουν την εκπαίδευση – Νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μια νέα έκθεση εντόπισε μια σειρά από αναδυόμενες τεχνολογίες και τάσεις που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σημαντικά την εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια. Η έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζει τη σημασία της ρύθμισης της τεχνολογικής καινοτομίας ώστε να επιτραπεί η ανάπτυξη διαφορετικών εκπαιδευτικών οραμάτων και επισημαίνει …

Διαδραστικά βιβλία βελτιώνουν τη μάθηση και την έμπνευση

Ο κόσμος, σύμφωνα με τη διαχείριση γκουρού Peter Drucker, αποτελείται από δύο είδη ανθρώπων: Αναγνώστες και ακροατές. Με αυτά τα λόγια, αναφέρεται στο πώς μαθαίνουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες. Σε αυτό το πνεύμα, διαφορετικοί άνθρωποι προτιμούν διαφορετικά περιβάλλοντα όταν μαθαίνουν ή εκτελούν άλλες ελκυστικές εργασίες. Μερικοί προτιμούν ένα τυπωμένο βιβλίο ή …

Μετατρέποντας το επίπεδο e-βιβλίο σε μια καθηλωτική εμπειρία

Η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα ήταν η παιδική ηλικία του επίπεδου e-βιβλίο. Ήταν το τυπωμένο βιβλίο σε ψηφιακή μορφή με κάποια πρόσθετα χαρακτηριστικά ανάλογα με το οποίο e-reader που χρησιμοποιούσατε. Το e-Βιβλίοήταν ακόμα μακριά από την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, ακόμη και εκείνη την εποχή. Οι συντάκτες του  The …

Πώς να ενσωματώσετε το EdTech στο μαθησιακό σας περιβάλλον

Ας δούμε πώς ένας οργανισμός μπορεί να φτάσει στο Επίπεδο 3 του μοντέλου ψηφιακής ωριμότητας eLearningworld για την ενσωμάτωση της EdTech. Να κάνουμε τη μάθηση πιο αποτελεσματική και γενικά να βελτιώσουμε την εμπειρία μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν στο Επίπεδο 2 και σε κάποιο βαθμό, το ψηφιακό περιεχόμενο χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση. …

Design ως κινητήριος μοχλός για την επίτευξη των στόχω μας

Αρχικά, χρειαζομαστε να διαμορώσουμε μία αφετηρία, μια ιδανική πύλη που να ανταποκρίνεται στις αξιώσεις της ομάδας στόχου και που να ενεργοποιεί τις αισθήσεις σε ατομικό επίπεδο. Η στόχευση, τα αποτελέσματα και η διαδραστικότητα, αλλά και η μοναδική αισθητική, είναι σημαντικά, καθώς και η προσπάθεια αποφυγής γνωστικής κόπωσης του χρήστη/αποδέκτη. Κυρίως, …

Ο σχεδιασμός ενισχύει την επιχειρησιακή νοοτροπία

Πώς λειτουργεί κάποιος σε επίπεδο σχεδιασμού προκειμένου να εξελίξει την βασική κινητήριο δύναμη σε έναν επιχειρηματικό οργανισμό; Η στοχευμένη στρατηγική πρέπει να εστιάζεται στον περιορισμό του απαιτούμενου χρόνου για τον εντοπισμό εσωτερικών και εξωτερικών προβλημάτων, αναζήτηση της οπτικής γωνίας των ενδιαφερομένων και με αυτό ως εναρκτήριο σημείο διατύπωση προτεινόμενων λύσεων …

Δια βίου μάθηση ή χαμένες ευκαιρίες

Ακριβώς όπως τον 12ο αιώνα, όταν ένα  χωρίς σύνορα δίκτυο πανεπιστημίων άρχισε να αναπτύσσεται, έτσι το ίντερνετ ήταν από την γέννησή σου ένα δίκτυο ερευνητών που λειτουργούσαν εκτός πλαισίου των εθνικών συνόρων που έθεταν οι κυβερνήσεις των κρατών. Αργότερα, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο και ριζοσπαστικό φόρουμ συζητήσεων ως τις αρχές του …

Το σχολείο του 21ου αιώνα- ανθρωπισμός ή όχι;

  Θα πρέπει το σχολείο να οικοδομείται αποκλειστικά στο να ανταποκρίνεται συστηματικά στις ανάγκες μαζικής παραγωγής εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της νόρμας της κάθε πολιτείας; Ή θα πρέπει να αξιοποιεί παιδαγωγικές μεθόδους ανθρωπιστικής παιδείας με στόχο την παροχή πολύπλευρης εκπαίδευσης και την διεύρυνση των κριτηρίων μακροπρόθεσμων επιλογών ζωής σε ατομικό επίπεδο; …

Το σχολείο του 21ου αιώνα- στόχοι και κατευθύνσεις

Η περίοδος της βιομηχανικής επανάστασης ήταν προσανατολισμένη στην μαζική παραγωγή, στην μαζική διαφήμιση, προώθηση και διανομή προιόντων και υπηρεσιών στην αγορά. Το σχολικό σύστημα λειτουργούσε με όμοιο τρόπο, με την ένεοια ότι η φοίτηση στο σχολείο ήταν μια τυποποιημένη διαδικασία για τη παραγωγή επιδέξιων εργατών και καλών πολιτών για το …

The Horizon Report:
Το ενδιαφέρον στοιχείο των eBooks

Όχι, το πιο ενδιαφέρον πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών βιβλίων δεν είναι ότι κάποιος μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει έχοντας απλώς μια ολόκληρη βιβλιοθήκη στη τσέπη, αλλά ο νέος τρόπος ανάγνωσης ως διαφορετική εμπειρία. Οι συγγραφείς του The Horizon Report 2011 Edition σημειώνουν: “The most interesting aspect of electronic books, however, is …