Ο σχεδιασμός ενισχύει την επιχειρησιακή νοοτροπία

Ο σχεδιασμός ενισχύει την επιχειρησιακή νοοτροπία

Ο σχεδιασμός ενισχύει την επιχειρησιακή νοοτροπία

Design boosts Entrepreneurial Mindset

Πώς λειτουργεί κάποιος σε επίπεδο σχεδιασμού προκειμένου να εξελίξει την βασική κινητήριο δύναμη σε έναν επιχειρηματικό οργανισμό;

  1. Η στοχευμένη στρατηγική πρέπει να εστιάζεται στον Design drivkraft för entreprenörskapπεριορισμό του απαιτούμενου χρόνου για τον εντοπισμό εσωτερικών και εξωτερικών προβλημάτων,
  2. αναζήτηση της οπτικής γωνίας των ενδιαφερομένων
  3. και με αυτό ως εναρκτήριο σημείο διατύπωση προτεινόμενων λύσεων και ενσωμάτωση αυτών ώστε να καθίστανται αποτελεσματικές. Συνεπώς, σκέψου το σχήμα, χρήστης -εμπειρία-σχεδιασμός (UX design) ανεξαρτήτως προβλήματος και λύσης αυτού. Εμβάθυνε στη συνέχεια σκεπτόμενος/-η ως επιχειρησιακός σχεδιαστής αυτού καθεαυτού, καθώς οι επιχειρησιακοί σχεδιαστές είναι λύτες προβλημάτων και έχουν έναν τρόπο σκέψης που αφορμάται από την κατασκευή προιόντων, υπηρεσιών και εξέλιξη εργασίας με βάση την διάδραση των ανθρώπινων αισθήσεων και ικανοτήτων. Υπό αυτούς του όρους ο επιχειρησιακός σχεδιαστής αξιοποιεί ο ίδιος όλες τις αισθήσεις για να διερευνήσει τον κόσμο με στόχο την ανάπτυξη λύσεων και καινοτομιών.

 

Κατά τον ίδιο τρόπο η βάση για επιχειρησιακό σχεδιασμό αποτελεσματικών εγχειριδίων κατάρτισης και ανάπτυξης κύκλων σπουδών συνίσταται στο μοτίβο ότι ”όλα δεν ταιριάζουν σε όλα.”  Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός δεν θα πρέπει να είναι κονσερβοποιημένος ως μηχανή μαζικής παραγωγής προιόντων. Αντιθέτως ο επιχειρησιακός σχεδιαστής εστιάζει σε λύσεις που έχουν ως εφαλτήριο σημείο τις επιθυμίες και τις ανάγκες ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο. Αυτό συνεπάγεται ότι ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι ανοιχτός και διακριτός καθώς και να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πιθανών επακολούθων.

Συνεπώς, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός είναι διαδραστικός, αλλά ο σχεδιαστής διατηρεί τον έλεγχο της αναπτυξιακής εφαρμογής σύμφωνα με ιδίους όρους και επιλογές, και συνήθως σύμφωνα με την δυνατότητα να αναπροσαρμόζεται ώστε να είναι λειτουργικός.  Κατ αυτόν τον τρόπο καθίσταται ο ίδιος συνσχεδιαστής και growth hacker, ώστε να επιτύχει ατομικούς στόχους καθώς και στόχους που ο ίδιος ούτως ή άλλως εξαρχής απεδίωκε.  Τα πλεονεκτήματα αυτού του growth hacker design είναι ο δημιουργικός περιορισμός κόστους , η ενθουσιώδης παραγωγή έργου και η δημιουργικότητα προκειμένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι των ενδιαφερομένων παραγόντων. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός δεν είναι μόνο ανοιχτός και διαδραστικός, αλλά και συνεργατικός.

Συγγραφέας
LarsGöran Boström
Συγγραφέας του βιβλίου ”Learning Design in practice for everybody”