Διδασκαλία των μαθηματικών, Μέρος 2ο

Διδασκαλία των μαθηματικών, Μέρος 2ο

 

 

The maker movement – D.I.Y (do-it-yourself) and D.I.W.O (do-it-with-others)

Στο προηγούμενο άρθρο αναφέρθηκε συνοπτικά πώς μπορεί κάποιος να βελτιώσει την διδασκαλία των μαθηματικών, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής και αξιοποιώντας την σε πρακτικό επίπεδο. Σε αυτό το 2ο μέρος γίνεται αναφορά στις νέες τάσεις εξέλιξης της ψηφιοποίησης του σχολείου και πώς αυτές συνδέονται με την ανανέωση της διδασκαλίας των μαθηματικών.

Μοντέλα Αυθεντικής Μάθησης

Η «αυθεντική μάθηση» έχει εφαρμοστεί σε πολλά γνωστικά πεδία και κατά βάση μπορεί να περιγραφεί ως μεταφορά πραγματικών εμπειριών σε εκπαιδευτικά σενάρια. Ο στόχος αυτής της μεθόδου είναι μεταξύ άλλων η ενίσχυση την κινητοποίησης/αφύπνισης των σπουδαστών, η πλειοψηφία των οποίων δεν ενδιαφέρονται τόσο για θεωρίες με περιορισμένη ενδεικτική πρακτική εφαρμογή, αλλά το τι και πώς μπορεί πραγματικά να επιτύχει κάποιος αξιοποιώντας τες. Η «αυθεντική μάθηση» ως μέθοδος αναβαθμίζει το επίπεδο των γνώσεων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την μελλοντική σταδιοδρομία των μαθητών. Τα μαθηματικά αποτελούν ένα χαρακτηριστικό γνωστικό πεδίο για την εφαρμογή του εν λόγω μοντέλου.

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα «αυθεντικής μάθησης», αλλά στο παρόν άρθρο θα εστιάσουμε στη μεταφορά του πραγματικού κόσμου στην σχολική τάξη μέσω 3D- εκτυπώσεων.

Μάθηση βάσει project και υπολογισμών

Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας αποτελεσματικής εφαρμογής. Η μέθοδος είναι η σύλληψη μια ιδέας, ο σχεδιασμός της υλοποίησής της, ο υπολογισμός των διαστάσεων του προϊόντος, η εισαγωγή των αριθμημένων διαστάσεων σε 3D-εκτυπωτή και το αποτέλεσμα της εκτύπωσης. Είναι το τελικό προϊόν σύμφωνο με την ιδέα και το σχεδιασμό του project; Αν όχι, σε τι οφείλεται η απόκλιση/ λάθος; Σε ποιον υπολογισμό έγινε το λάθος; Υπεισέρχονται ίσως άλλα προβλήματα κατά τον σχεδιασμό ή την εκτέλεση; (Περισσότερες εκδοχές «αυθεντικής μάθησης» και διδασκαλίας μαθηματικών θα παρουσιαστούν στο 3ο μέρος της εν λόγω αρθρογραφίας.)

Αντικείμενα του μουσείου στην σχολική τάξη

Οι 3D – εκτυπωτές ως εργαλείο μάθησης θα συμπεριληφθούν σε πολλές σχολικές αίθουσες στα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τη Horizon Report. Η ελληνική εταιρεία Museotechniki, έχοντας γνώση αυτής της προοπτικής, έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό project: Museofabber (www.museofabber.com). To project έχει ως στόχο να ανοίξει διάφορα μουσεία για τα σχολεία παρέχοντας την δυνατότητα εκτύπωσης 3D-τεχνέργων από ιστορικά αντικείμενα των μουσειακών συλλογών. Αυτό αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα hands-on-υπηρεσία, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλα γνωστικά πεδία του σχολείου εκτός του μαθήματος της ιστορίας, όπως για παράδειγμα στα μαθηματικά, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία της γεωμετρίας, για χρονολογικούς υπολογισμούς κα.

Συντάκτης του άρθρου:
LarsGöran Boström©

Περισσότερες πληροφορίες για τους 3D-εκτυπωτές:
http://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing