Ψηφιακό σχολείο Μέρος 2ο – Εξέλιξη του ρόλου του εκπαιδευτικού

Ψηφιακό σχολείο Μέρος 2ο – Εξέλιξη του ρόλου του εκπαιδευτικού

Σύμφωνα με τη Horizon Report Europe 2014, Schools Edition το “ψηφιακό σχολείο” τίθεται ταχύτερα σε εφαρμογή και υπό αυστηρότερους όρους. Υπάρχουν πολλές ισχυρές ενδείξεις  που ερμηνεύονται ως αποδείξεις στις περισσότερες των περιπτώσεων. Η δημοσιευθείσα αναφορά έχει ως αφετηρία έξι τάσεις που τα πρόσφατα έτη έχουν οδηγήσει το σχολείο στην ψηφιακή εποχή. Το eLearningworld προσανατολίζεται στην παρούσα αρθρογραφία να αποδώσει τα αποτελέσματα της έρευνας με έναν διαφορετικό τρόπο, ενσωματώνοντάς τα σε ένα σχολικό περιβάλλον και παρουσιάζοντάς τα από την οπτική του εκπαιδευτικού.

Πού οδηγούν οι τάσεις;

Οι τάσεις  που υπογραμμίζονται στη Horizon Report είναι η εξέλιξη του ρόλου του εκπαιδευτικού που μεταξύ άλλων συνεπάγεται αναζήτηση και δοκιμή των δωρεάν διαθέσιμων πηγών γνώσης καθώς και δημιουργική αξιοποίηση των μέσων μαζικής δικτύωσης. Επιπλέον υπογραμμίζεται η μετάβαση από το μοντέλο του τυπωμένου βιβλίου στην αξιοποίηση προσομοιώσεων, η ανάπτυξη της διαδραστικότητας μέσω της on line μάθησης, καθώς και πλείστες άλλες δυνατότητες, όπως η ανάλυση των γνωστικών δεδομένων με τη μορφή εκπαιδευτικών ασκήσεων.

Η μάθηση συγκάτοικος του χάους;

Προσεγγίζοντας τις νέες τάσεις από την πλευρά του ρόλου του εκπαιδευτικού- αρχικώς μόνον επιφανειακά – φαίνεται να οδηγούν σε σύγχιση  σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία, με τα ευθυγραμμισμένα θρανία, τον παραδοσιακό πίνακα και τα τυπωμένα βιβλία. Και ακόμη δεν έχουμε αναφερθεί στον χρονικό προσδιορισμό της έρευνας. Αναφέρεται, δηλαδή, ότι σε βάθος χρόνου ενός έτους οι υπηρεσίες μέσω tablet και cloud θα αποτελούν βασικό εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Οι μαθητές θα χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τον ατομικό τους υπολογιστή ή tablet, πράγμα που ωστόσο περιορίζει τη δυνατότητα ελέγχου του τι κάνει ο κάθε μαθητής με το ατομικό του hardware. Σε πολλά σχολεία αυτό αποτελεί ήδη πραγματικότητα. Η εκπαίδευση του εκπαιδευτικού στην αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των νέων δεδομένων θα αναστείλει την όποια σύγχιση μπορεί να δημιουργηθεί σε πρώτη φάση και κατ’ επέκταση θα διευκολύνει την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των νέων συνθηκών μάθησης.

Μια νέα διαφορετική παιδαγωγική πρακτική πρόκειται να αναδειχθεί, σύμφωνα με τη Horizon Report. Ο εκπαιδευτικός αποκτά πρόσβαση στην ηλεκτρονική ατομική τράπεζα γνώσεων του κάθε μαθητή παρακολουθώντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ασκήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα σχεδιάζει εξατομικευμένη διδασκαλία προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες και το μαθησιακό στυλ του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον

‘Αλλα χρήσιμα παιδαγωγικά εργαλεία σε αυτό το νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι το gamification, η  αξιοποίηση του μηχανισμού και της δυναμικής των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, σχεδιασμένων ωστόσο σύμφωνα με παιδαγωγικές αρχές και προσαρμοσμένων στις γνωστικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Επιπλέον εικονικά αλλά και πραγματικά εργαστήρια, καθώς και άλλες μορφές προσομοιώσεων πρόκειται να αποτελούν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον σχεδόν εξολοκλήρου σχεδιασμένο με βάση την πραγματικότητα. Αυτό σύμφωνα με τη Horison Report, ενισχύει τη διάθεση των μαθητών για δημιουργική συμμετοχή και την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Η ψηφιοποίηση του σχολείου συνδέεται άμεσα με το learning by doing, την ανάλυση της μαθησιακής διαδικασίας, την ενεργό μάθηση.

 

Αυτά ήταν μια περιληπτική περιγραφή των νέων συνθηκών τις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί ο εκπαιδευτικός, αν οι τάσεις που περιγράφονται στη Horizon Report επαληθευθούν. Στο τρίτο τμήμα της αρθρογραφίας θα αναλύσουμε γιατί αυτή η εξέλιξη πρόκειται να είναι καθοριστικής σημασίας.

 

Συντάκτης: LarsGöran Boström©
Μετάφραση από τα σουηδικά: Βιργινία Ιωάννου