Author: <span>webmaster</span>

Author: webmaster

Αναδυόμενες τεχνολογίες και τάσεις που επηρεάζουν την εκπαίδευση – Νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μια νέα έκθεση εντόπισε μια σειρά από αναδυόμενες τεχνολογίες και τάσεις που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν σημαντικά την εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια. Η έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζει τη σημασία της ρύθμισης της τεχνολογικής καινοτομίας ώστε να επιτραπεί η ανάπτυξη διαφορετικών εκπαιδευτικών οραμάτων και επισημαίνει …

Διαδραστικά βιβλία βελτιώνουν τη μάθηση και την έμπνευση

Ο κόσμος, σύμφωνα με τη διαχείριση γκουρού Peter Drucker, αποτελείται από δύο είδη ανθρώπων: Αναγνώστες και ακροατές. Με αυτά τα λόγια, αναφέρεται στο πώς μαθαίνουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες. Σε αυτό το πνεύμα, διαφορετικοί άνθρωποι προτιμούν διαφορετικά περιβάλλοντα όταν μαθαίνουν ή εκτελούν άλλες ελκυστικές εργασίες. Μερικοί προτιμούν ένα τυπωμένο βιβλίο ή …

Μετατρέποντας το επίπεδο e-βιβλίο σε μια καθηλωτική εμπειρία

Η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα ήταν η παιδική ηλικία του επίπεδου e-βιβλίο. Ήταν το τυπωμένο βιβλίο σε ψηφιακή μορφή με κάποια πρόσθετα χαρακτηριστικά ανάλογα με το οποίο e-reader που χρησιμοποιούσατε. Το e-Βιβλίοήταν ακόμα μακριά από την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, ακόμη και εκείνη την εποχή. Οι συντάκτες του  The …

Πώς να ενσωματώσετε το EdTech στο μαθησιακό σας περιβάλλον

Ας δούμε πώς ένας οργανισμός μπορεί να φτάσει στο Επίπεδο 3 του μοντέλου ψηφιακής ωριμότητας eLearningworld για την ενσωμάτωση της EdTech. Να κάνουμε τη μάθηση πιο αποτελεσματική και γενικά να βελτιώσουμε την εμπειρία μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτικοί εκπαιδεύτηκαν στο Επίπεδο 2 και σε κάποιο βαθμό, το ψηφιακό περιεχόμενο χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση. …

Design ως κινητήριος μοχλός για την επίτευξη των στόχω μας

Αρχικά, χρειαζομαστε να διαμορώσουμε μία αφετηρία, μια ιδανική πύλη που να ανταποκρίνεται στις αξιώσεις της ομάδας στόχου και που να ενεργοποιεί τις αισθήσεις σε ατομικό επίπεδο. Η στόχευση, τα αποτελέσματα και η διαδραστικότητα, αλλά και η μοναδική αισθητική, είναι σημαντικά, καθώς και η προσπάθεια αποφυγής γνωστικής κόπωσης του χρήστη/αποδέκτη. Κυρίως, …

Ο σχεδιασμός ενισχύει την επιχειρησιακή νοοτροπία

Πώς λειτουργεί κάποιος σε επίπεδο σχεδιασμού προκειμένου να εξελίξει την βασική κινητήριο δύναμη σε έναν επιχειρηματικό οργανισμό; Η στοχευμένη στρατηγική πρέπει να εστιάζεται στον περιορισμό του απαιτούμενου χρόνου για τον εντοπισμό εσωτερικών και εξωτερικών προβλημάτων, αναζήτηση της οπτικής γωνίας των ενδιαφερομένων και με αυτό ως εναρκτήριο σημείο διατύπωση προτεινόμενων λύσεων …

Ψηφιοποίηση του σχολείου: Μέρος 3ο

Από την τάξη-καταφύγιο στην διαδραστική πλατφόρμα Στο τρίτο μέρος της παρούσας αρθρογραφίας αποτυπώνεται πόσο σημαντική είναι η χαρτογράφηση των τάσεων που παρουσιάζει η Horizon Report Europe 2014 Editon. Γιατί εδραιώνονται γρήγορα αυτές οι τάσεις; Η απάντηση σε αυτό βρίσκεται στο ότι η τεχνολογική εξέλιξη έχει πλέον προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό, …

Ψηφιακό σχολείο Μέρος 2ο – Εξέλιξη του ρόλου του εκπαιδευτικού

Σύμφωνα με τη Horizon Report Europe 2014, Schools Edition το “ψηφιακό σχολείο” τίθεται ταχύτερα σε εφαρμογή και υπό αυστηρότερους όρους. Υπάρχουν πολλές ισχυρές ενδείξεις  που ερμηνεύονται ως αποδείξεις στις περισσότερες των περιπτώσεων. Η δημοσιευθείσα αναφορά έχει ως αφετηρία έξι τάσεις που τα πρόσφατα έτη έχουν οδηγήσει το σχολείο στην ψηφιακή …

Ψηφιακό σχολείο- τάσεις και εξέλιξη: Εισαγωγή

Μόλις έχει δημοσιευθεί η πρόγνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή ανάπτυξη των σχολείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα πέντε έτη. Αυτό αποτελεί ενδιαφέρον ανάγνωσμα για όποιον ενδιαφέρεται για αποτελεσματική εκπαίδευση βασισμένη σε παιδαγωγικές αρχές. Η Horizon Report Europe, 2014 Schools Edition σκιαγραφεί μια εμπεριστατωμένη γενική εικόνα των εξελίξεων. …

NML: Η δημιουργική γενιά & ο Σημασιολογικός Ιστός

Σε προηγούμενα άρθρα στο eLearningworld περιγράφονται οι δεξιότητες της γενιάς NML (New Millenium Learners) σύμφωνα με το ρόλο τους ως αυτόχθονες του διαδικτυακού ιστού και με βάση τις προϋποθέσεις για δημιουργικότητα. Στο παρόν άρθρο θα ακολουθήσουμε τα νήματα και θα οδηγηθούμε σε ένα μελλοντικό σενάριο σύμφωνα με το όραμα του …